3/8/08

Τα αθάνατα μουστάκια που αναστάτωσαν το Foreign Office, το Colonial Office και το ερυθρό τοπικό παράρτημα τους

Η σύνθεση από την σατιρική εφημερίδα ‘ΕΝΩΣΙΣ‘ http://www.yialousa.org/newspaper.aspx

Δεν υπάρχουν σχόλια: